Blog post

28 Βασικοί όροι για το Digital Marketing

Είτε ξεκινάτε τώρα την επιχείρηση σας και θέλετε να την απογειώσετε με τις βέλτιστες πρακτικές online διαφήμισης και προβολής, είτε είστε έμπειρος επαγγελματίας αλλά νιώθετε αμηχανία με όλους αυτούς τους νέους όρους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο γύρω από το ψηφιακό marketing, εδώ θα βρείτε 28 από τις βασικότερες έννοιες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το digital marketing:

 1. Στρατηγική Μάρκετινγκ (Marketing Strategy): Κάθε επιχείρηση έχει τους δικούς της στόχους. Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους αυτούς χρειάζεται να εφαρμόσει μια στρατηγική marketing η οποία θα συνδυάζει την ανάπτυξη των προϊόντων της, την προώθηση, διανομή, τιμολόγηση και, πλέον, τους βέλτιστους τρόπους και πρακτικές για την προβολή της (οργανική ή paid) στο διαδίκτυο.
 2. Μετρήσεις (Metrics): Αποτελούν όλες τις μονάδες μέτρησης που χρειάζεστε για την αξιολόγηση της επιτυχίας της απόδοσης μιας σας ενέργειας στο διαδίκτυο.
 3. Στατιστικά Google (Google Analytics): Τα στατιστικά της Google παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για την απόδοση μιας ιστοσελίδας προβολής ή ενός eshop. Για παράδειγμα, με τα Google Analytics μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για τους ενεργούς χρήστες της ιστοσελίδας σας, για τα conversion που έχουν ολοκληρώσει κ.λπ.
 4. Κοινό – Στόχος (Target Audience): Το σύνολο των ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά που θέλουμε να στοχεύσουμε ή είναι πιο πιθανό να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης.
 5. Βελτιστοποιημένη Στόχευση (Optimized targeting): Μια επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια χρειάζεται να στοχεύει στο κατάλληλο κοινό. Έτσι, οι συνεχείς βελτιστοποιήσεις στο κοινό – στόχο ή ακόμη και ο επαναπροσδιορισμός του, μπορούν να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 6. Απήχηση (Reach): Ο συνολικός αριθμός των ατόμων (μοναδικών χρηστών) που θα δουν μια διαφήμιση ή post, τουλάχιστον μια φορά.
 7. Εμφανίσεις (Impressions): Ο συνολικός αριθμός των εμφανίσεων μίας διαφήμισης ή ενός post.
 8. Αλληλεπίδραση (Engagement): Ο συνολικός αριθμός των ενεργειών που θα κάνει ένας χρήστης (π.χ. τα likes, τα σχόλια, η αποστολή μηνύματος στην επιχείρηση, οι κοινοποιήσεις κ.λπ.)
 9. Κλικ (Clicks): Τα συνολικά “κλικ” στη σελίδα προορισμού (landing page).
 10. Σελίδα προορισμού (Destination URL / Landing Page): Οποιαδήποτε σελίδα στην οποία οδηγείται ένα άτομο, όταν πατήσει “κλικ” σε μία διαφήμιση, ένα post, ένα newsletter κ.λπ.. Συνήθως πρόκειται για τη σελίδα στην οποία βρίσκεται το conversion που θέλουμε να πραγματοποιήσει ο χρήστης.
 11. Μετατροπές (Conversions): Οι μετατροπές αποτελούν όλες τις ενέργειες τις οποίες θέλουμε να πραγματοποιήσει ο χρήστης. Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών μπορεί να είναι η ολοκλήρωση μιας αγοράς, η συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, η εγγραφή στο newsletter ή οτιδήποτε άλλο.
 12. Key Performance Indicator (KPI): Ο δείκτης που μετράει την επιτυχία μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτοί οι δείκτες είναι, συνηθέστερα, περισσότεροι από ένας (επομένως, πιο συχνά θα συναντάτε τον όρο ως KPIs).
 13. Ποσοστό μετατροπής (Conversion rate): Πρόκειται για έναν βασικό δείκτη ο οποίος μας δείχνει το ποσοστό επίτευξης του στόχου (conversion/μετατροπής) που έχουμε ορίσει.
 14. Κόστος Ανά Ενέργεια [Cost per Acquisition (CPA)]: Το CPA είναι ένας δείκτης ο οποίος μετράει το μέσο κόστος για κάθε μετατροπή.
 15. Κόστος Ανά Κλικ [Cost per click (CPC)]: Το CPC είναι ένας δείκτης ο οποίος μετράει το κόστος για κάθε πάτημα “κλικ” σε μία διαφήμιση.
 16. Κόστος ανά χίλιες προβολές [Cost per thousand Impressions (CPM)]: Το CPM είναι ο δείκτης που μετράει το κόστος ανά 1.000 εμφανίσεις διαφημίσεων.
 17. Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων [Click Through Rate (CTR)]: Ως CTR ορίζεται η αναλογία των “κλικ” σε μια διαφήμιση προς τον συνολικό αριθμό εμφανίσεών της. Όσο υψηλότερο είναι το CTR τόσο πιο επιτυχής είναι η διαφημιστική καμπάνια.
 18. Ποσοστό εγκατάλειψης (Bounce rate): Το ποσοστό των εγκαταλήψεων της ιστοσελίδας ή της σελίδας προορισμού χωρίς καμία ενέργεια από τους χρήστες.
 19. Return on ad spend (ROAS): Το ROAS προκύπτει από τη διαίρεση των εσόδων που έφερε μία διαφήμιση στην επιχείρηση με το διαφημιστικό κόστος. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα metrics για ένα eshop, καθότι παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
 20. Οργανικά Αποτελέσματα (Organic Search Results): Πρόκειται για τα αποτελέσματα του SERP (Search Engine Result Page), τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν από διαφήμιση.
 21. Προσφορές (Bids): Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό που δύναται να πληρώσει μια επιχείρηση για την online διαφήμισή της.
 22. Χρέωση ανά κλικ [Pay Per Click (PPC)]: Το ποσό το οποίο πληρώνει μια επιχείρηση κάθε φορά που ένα άτομο πατήσει “κλικ” στην διαφήμιση.
 23. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης [Search Engine Optimization (SEO)]: Υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις για την κατάταξη μιας καταχώρησης σε υψηλότερη θέση αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης. Η ανάγκη αυτή καθιστά αναγκαία την συνεργασία με μια εξειδικευμένη εταιρεία Digital Marketing. Πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών που έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και την υψηλότερη κατάταξή της στο SERP. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι η προσθήκη στοχευμένων λέξεων – κλειδιών στους τίτλους και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, διορθώσεις σε διάφορα τεχνικά ζητήματα της ιστοσελίδας (π.χ. ταχύτητα φόρτωσης εικόνων) και άλλες ενέργειες.
 24. Marketing μηχανών αναζήτησης [Search Engine Marketing (SEM)]: Το Marketing στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης αφορά τις διαφημίσεις επί πληρωμή. Με αυτό το τρόπο, μια ιστοσελίδα θα εμφανιστεί σε ένα ορατό σημείο στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εξαρτάται φυσικά και με το πόσο σχετική είναι μια ιστοσελίδα με αυτό που αναζητά ένα άτομο και το ποσό που μια επιχείρηση είναι διατεθειμένη να διαθέσει.
 25. Σελίδα Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης – (Search Engine Result Page [SERP]): SERP ονομάζεται η σελίδα που εμφανίζεται στον χρήστη όταν πληκτρολογήσει τον όρο (ή τους όρους) αναζήτησης.
 26. Κοινό Remarketing (Remarketing): Οι χρήστες που έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα ή έχουν αλληλεπιδράσει με την επιχείρησή με κάποιον τρόπο (π.χ. μέσω των social media).
 27. Λέξεις-κλειδιά (Keywords): Οι λέξεις που θα αναζητήσει ο χρήστης σε μία μηχανή αναζήτησης (π.χ. Google) και θα εμφανίσουν (υπό προϋποθέσεις) τη διαφήμισή μας.
 28. Υπερσύνδεσμος – Backlink: Είναι ο υπερσύνδεσμος (link) στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας που κατευθύνει το άτομο σε μια άλλη ιστοσελίδα.

(Φωτογραφία: Unsplash)

Θέλετε να δείτε το brand σας να απογειώνεται;

Συμπληρώστε τη φόρμα και γνωρίστε τους νέους σας συνεργάτες!